Reglement 2018-05-24T07:38:54+00:00

Zomerfestijn+

Programma voor thuisblijvers in IJsselstein

Inschrijfregels website Zomerfestijn 2018

Inschrijven:

 • Vul op de website het formulier volledig in. Er moet voor iedere deelnemer één formulier worden ingevuld, dus niet 2 namen op 1 formulier.
 • Elke activiteit is gebonden aan een maximum aantal deelnemers. Bij een te gering aantal deelnemers wordt de activiteit geannuleerd. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Zijn er teveel deelnemers dan vallen de laatst ontvangen inschrijvingen af.

Financiën:

 • Stichting Pulse schrijft in juli het verschuldigde bedrag automatisch af.
 • Voorafgaand aan de start van het Zomerfestijn wordt besloten welke activiteiten doorgaan. Indien u zich heeft opgegeven voor een activiteit die geen doorgang kan vinden wegens te weinig deelnemers of vanwege slecht weer, wordt de deelnemersbijdrage vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.
 • Het kan voorkomen dat tijdens het Zomerfestijn+ een activiteit wegens overmacht of anderszins niet kan doorgaan. Indien dit gebeurt wordt de deelnemersbijdrage gerestitueerd in september of, indien mogelijk, niet in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid:

 • Deelname aan de activiteiten van Zomerfestijn+ geschiedt voor eigen risico. Het Zomerfestijn+ is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Vervoer:

 • U dient zelf voor vervoer van en naar de locatie van de activiteit te zorgen.
 • Vervoer kunt u, tegen betaling, regelen bij Stichting Pulse, tel. 030 – 6868030.

Weersomstandigheden:

Een aantal activiteiten speelt zich in de open lucht af. Ook bij minder mooi weer gaan deze activiteiten gewoon door. Zorgt u in dat geval voor regenkleding. Indien door extreme omstandigheden, te beoordelen door Zomerfestijn+, de activiteit geen doorgang kan vinden wordt het bedrag gerestitueerd.

Annulering:

 • Verhindering wegens een calamiteit graag doorgeven bij Stichting Pulse, tel. 030 – 6868030.
 • Eventuele restitutie van deelnemerskosten is ter beoordeling van Zomerfestijn+. U dient een verzoek hiertoe schriftelijk in te dienen, met opgaaf van reden voor afzien van uw deelname bij Stichting Pulse, locatie De Oase, Benschopperweg 342.
 • Wél hebt u altijd het recht om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen mits u dit tijdig aan Zomerfestijn+ heeft gemeld.

Wij wensen u veel plezier met uw deelname!

Met dank aan de organisaties en bedrijven die Zomerfestijn+ een warm hart toedragen.

Betekenis van deze symbolen bij de activiteiten

Rolstoel-vriendelijke activiteit

Rollator-vriendelijke activiteit